Inspectie

Hoe jonger de kinderen, des te kwetsbaarder ze zijn voor ongelukjes en ziektes. Dit vraagt om professionele aandacht. Conform de Wet Kinderopvang zal Ewa’s Childcare een risico-inventarisatie uitvoeren op het gebied van veiligheid en gezondheid.  De kinderdagverblijven voldoen aan de eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente, arbeidsinspectie en GGD. Ewa’s Childcare wordt jaarlijks gecontroleerd.

Download hier eenvoudig de inspectierapporten per vestiging: