Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigen alle ouders van Ewa’s Childcare en dragen bij aan de kwaliteit. Zij komen minimaal 1 keer per jaar samen voor een vergadering en denken mee over de gang van zaken bij Ewa’s Childcare. Alle locaties hebben een oudercommissie. Als u wilt weten hoe dit bij u op de locatie is geregeld, vraag dit dan aan de locatiemanager.

Taken oudercommissie:

  • vertegenwoordigt alle ouders van een kinderdagverblijf
  • is in staat om in het belang van het gehele kinderdagverblijf advies af te geven
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders
  • zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie
  • zorgt voor een goede communicatie met andere oudercommissies van de kinderopvangorganisatie
  • zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden