Aanbod Activiteiten

Bij Ewa’s Childcare bieden wij dagelijks allerlei activiteiten aan. Ons aanbod is afgestemd op de verschillende leeftijden en hun belevingswereld. Wij zingen liedjes, knutselen, lezen verhaaltjes voor en gaan buiten spelen. Er worden ook regelmatig uitstapjes gedaan. Wij gaan graag naar de speeltuinen in de buurt, de bibliotheken, de kinderboerderij en we doen graag andere leuke activiteiten zoals naar een theatervoorstelling gaan.

Kiki

Om onze kinderen wat meer te stimuleren maken wij gebruik van lesmateriaal van Kiki. Elke 4 weken kiest elke groep een thema uit wat op dat moment het beste aansluit bij de kinderen van de groep. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch medewerker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak, Taal en Rekenprikkels. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als hulpstuk tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Wilt u meer weten over Kiki, vraag dit dan aan de pedagogisch medewerkers.