Protocollen

Wij werken met verschillende protocollen. Deze gebruiken wij om de kwaliteit en de veiligheid te waarborgen. Door deze protocollen hebben wij een eenduidige leidraad over hoe te handelen bij Ewa’s Childcare. En streven wij ernaar om moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te handelen. Een lijst van protocollen die wij hebben zijn (Op aanvraag kunt u deze inzien.):

Pedagogisch beleidsplan Beleidsplan veiligheid en gezondheid
Arbobeleid Zon en buiten spelen
Uitstapjes Huilen
Wennen Veilig slapen
Gezondheid en medisch handelen Agressie en geweld
Ziekteverzuim Hygiene richtlijnen
Kinderen met ontwikkelingsproblemen Pesten BSO
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Algemene voorwaarden
Ewa Childcare Protocollen 3