Pedagogisch Beleidsplan

Ewa’s Childcare wil kinderen een veilige omgeving bieden waar zij zich gehoord en gezien voelen, een omgeving die zowel rust als stimulansen biedt om te spelen, te ontdekken en te ontwikkelen. In deze omgeving heeft Ewa’s Childcare aandacht voor het kind als individu. De behoeften en het welzijn van het kind zijn voor ons leidend in ons handelen en onze begeleiding.

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en dat er aandacht moet worden geschonken aan de autonomie en de eigenwaarde van het kind. De ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten, capaciteiten en kwaliteiten van ieder kind staan hierin centraal, de kinderen wordt de ruimte en mogelijkheden gegeven zich naar hun eigen kunnen en op eigen tempo te ontwikkelen.

Cruciaal is dat de opvoeding thuis een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Door de begeleiding bij Ewa’s Childcare hier zoveel mogelijk op aan te laten sluiten, zal dit zekerheid en vertrouwen bieden bij zowel het kind als bij de ouders/ verzorgers. Samenspraak met de ouders/verzorgers vindt Ewa’s Childcare een belangrijk punt met als basis: openheid, respect voor elkaar en wederzijds vertrouwen.

Bij Ewa’s Childcare houden wij ons aan 4 opvoedingsdoelen.

Deze zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van de persoonlijke competentie
  • Het bevorderen van de sociale competentie
  • Het eigen maken van waarden, normen en cultuur

Het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u op kantoor opvragen.