Tarieven

Kinderdagverblijf

Dagopvang: €11,50

Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de schoolvakanties

Buitenschoolse opvang €10,31
  • Korting: u betaalt maximaal 240 uur per maand. Alle uren daarboven worden niet in rekening gebracht.
  • minimaal 1 uur voorschoolse en/of 1 uur naschoolse afnemen
  • Elk jaar tellen wij 5 dagen extra op bij de af te nemen BSO uren. Dit is vanwege de extra sluitingsdagen van de school. Tijdens schoolvakanties: minimaal 5 uur per dag afnemen.

Opzeggen
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Voor wijzigen van dagen en/of uren kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers of de locatiemanager.

Proefberekening Toeslagen
Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen en wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan via de onderstaande link een proefberekening.

Maak een Proefberekening